دات نت نیوک
واحدهای سازمانی بنیادکودک

هیات مؤسس و بنیان‌گذاران بنیادکودک

- آقای دکتر مهرداد یثربی: بنیان‌گذار و موسس بنیادکودک آمریکا

- آقای احمد ایرانشاهی: بنیان‌گذار و موسس بنیادکودک ایران

- خانم دکتر آذر جلیلی: موسس بنیادکودک سوئیس

- آقای مهندس مسعودرضا کافی: موسس بنیادکودک آلمان

- آقای فرهنگ افسرپور: موسس بنیادکودک انگلیس

- آقای دکتر نیما ظریف: موسس بنیادکودک سوئد


معرفی اعضای هیئت امنای بنیادکودک ایران

-    خانم رقیه دادخواه 
-    
آقای علی گشاده‌فکر 
-    
آقای علیرضا قهاری 
-   
آقای محمدحسین خطیب 
-    
آقای محمد رضایی‌منش  
-    
آقای علی‌اکبر محمدی 
-    
آقای امیرعباس فرجاد 
-    
آقای رضا توسلی
-    
آقای پدرام اکبری
-    
آقای امیر دربندی

     -آقای کمال‌الدین محمدی

     -آقای محمدرضا رنجبر

     -آقای بزرگمهر دادگر

    -آقای دکتر سعید صمدزاده

    -آقای محمدرضا حسین‌زاده

      

معرفی اعضای هیئت‌مدیره بنیادکودک ایران

-    خانم رقیه دادخواه: مدیر عامل 
-    
آقای سیدکمال‌الدین محمدی: رئیس هیئت‌مدیره
-    
آقای علی گشاده‌فکر: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
-   
آقای افشین معصومیان: عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار
-    
آقای غلامرضا جناغی: عضو هیئت‌مدیره
-    
آقای سیدروح‌اله میرصانعی: عضو هیئت‌مدیره 

 


سرور دادخواه

مدیرعامل

 

ایمیل: s.dadkhah@childf.org

حرمت ناظری

مدیر ارتباطات و جلب مشارکت‌ها

تحصیلات: کارشناس ارشد پژوهش هنر
ایمیل:   h.nazeri@childf.org

احسان رجبی

مدیر مالی و منابع سازمانی

تحصیلات: کارشناس ارشد MBA گرایش مالی

ایمیل:   e.rajabi@childf.org