دات نت نیوک
همکاری داوطلبانه در بنیادکودک

بنیادکودک به منظور بهره‌مندی از دانش، تخصص یا تجربه علاقه‌مندان به همیاری با برنامه‌های خود دعوت به همکاری می‌کند. پیشاپیش مهرورزی ‌شما به دانش‌آموزان با استعداد نیازمند و حسن استقبال‌تان را از همکاری افتخاری با مؤسسه خیریه رفاه کودک، صمیمانه ارج می‌نهیم.

 

تکمیل فرم همکاری داوطلبانه