دات نت نیوک
مسئولیت‌های اجتماعی

تعریف مسئولیت اجتماعی

امروزه مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها (CSR) مفهومي وسيع‌تر از فعاليت‌هاي گذشته دارد. مسئوليت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعاليت‌هايی گفته مي‌شود که صاحبان سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت داوطلبانه، به عنوان يک عضو مؤثر و مفيد در جامعه، انجام مي‌دهند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR موضوع حساسیت‌برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند.

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM که بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست، در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان‌ها، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به عنوان یکی از ارزش‌های هشت‌گانه خود معرفی کرده است. همچنین، یکی از معیارهای نه‌گانه خود را برای ارزیابی شرکت‌ها، به این امر اختصاص داده و هشت درصد از امتیار کل ارزیابی یک سازمان را برای این معیار قائل است.


آثار مثبت رعايت مسئوليت اجتماعي بر عملکرد و موفقيت سازمان‌ها

گرچه حاکميت اخلاق کار بر سازمان، منافع بسیاری براي سازمان از بُعد داخلي از جنبه‌هاي بهبود روابط، افزايش جَو تفاهم و کاهش تعارضات، افزايش تعهد و مسئوليت‌پذيری بيشتر کارکنان، افزايش چندگانگي و کاهش هزينه‌های ناشي از کنترل دارد ولی از ديدگاه مسئوليت اجتماعي نيز از راه افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقي در توجه به اهميت ذی‌نفعان، افزايش درآمد، سودآوری و بهبود مزيت رقابتی و...، توفيق سازمانی را تحت تاثير قرار مي‌دهد.


مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی

مسئولیت اجتماعی فردی در مقایسه با مسئولیت اجتماعی گروهی مفهومی جدید است اما قدمتی برابر با قانون طلایی “با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود”، دارد. مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می‌یابد.

مسئولیت اجتماعی فردی، اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد تشکیل شده است و در نتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند. این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع‌ها باید برای برآوردن نیازهای افراد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.


بنیادکودک نیز بر پایه توجه به مسئولیت اجتماعی فردی هزاران نفر شکل گرفته است و اکنون در آغاز سومین دهه فعالیت خود، علاوه بر جذب کمک‌های فردی به جلب مشارکتِ سازمان‌ها و شخصیت‌های حقوقی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی آنها پرداخته و تلاش می‌کند با متمرکز کردن کمک‌های حقیقی و حقوقی و جهت‌دهی به آن، نقش موثری بر اثربخشی بهینه حمایت‌ها ایفا کند.

همیاران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه شیوه‌های جلب مشارکتِ بنیادکودک با موسسه تماس بگیرند.