دات نت نیوک
موفقیت‌ها و دستاوردهای بنیادکودک

آنچه که در این صفحه می‌خوانید تنها گوشه‌ای از موفقیت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه‌ی بنیادکودک است. کسانی که با حمایت‌های مهربانانه‌ی شما همیاران، تکیه‌گاهی تازه یافتند و راه افتخار پیمودند.