دات نت نیوک
استانداردها و گواهی‌نامه‌های بنیادکودک

بنیادکودک در طی سال‌ها فعالیت، موفق به کسب مقام مشورتی اکوسوک (ECOSOC) از کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل، مجوز فعالیت ملی در وزارت کشور و مجوز معافیت مالیاتی از هیات دولت شده است.

این موسسه همچنین توسط سازمان SGS ممیزی می‌شود و از این سازمان گواهی‌نامه دریافت می‌کند.


بنیادکودک با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانست موردتوجه علاقه‌مندان امور نیکوکارانه و کمک به نیازمندان و دوست‌داران تعالی میهن‌ قرار گیرد و افتخارات و دست‌آوردهای بسیاری را برای این موسسه و کارکنانش به دست آورد

.


      


مقام مشورتی اکوسوک (ECOSOC)

بنیادکودک در سال 2005 توانست از کمسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) مقام مشورتی دریافت‌کند و تاکنون نیز هر پنج سال یک‌بار با ارائه‌ی عملکرد شفاف و انسان‌دوستانه‌ی خود موفق به تمدید این گواهینامه شده است.

 

مجوز فعالیت ملی

به موجب این مجوز که بنیادکودک از وزارت کشور دریافت کرده است، امکان فعالیت در تمامی استان‌‍‌ها و شهرها برای این موسسه میسر است.

 

مجوز معافیت مالیاتی در مقابل کمک‌های پرداختی

بنیادکودک در سال 1386 موفق به کسب مجوز معافیت مالیاتی از هیأت دولت شد که بر اساس آن، همیاران می‌توانند کمک‌های خود را در قالب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه‌کنند.

 

گواهی استاندارد جهانی موسسات غیردولتی SGS

بنیادکودک هرساله از طریق یک سازمان سوییسی به نام SGS که به لحاظ کیفیت و کمیت سازمان‌های مردم‌نهاد را مورد بررسی و ممیزی قرار می‌دهد، مورد بررسی و ممیزی قرار گرفته و همه ساله نیز موفق به کسب امتیاز بالاتر می‌شود.