دات نت نیوک

حمایت مادی و معنوی از تحصیل دانش‌آموزان با استعداد نیازمند ایرانی به همت همیاران دوراندیش و دانش‌دوست متکی بر انگیزه، مهارت و پشتکار کارکنان و نیروهای داوطلب، مشاهیر و معاریف در پیوند با شبکه خیریه‌های همسو و مبتنی بر کارآمدی، ذینفع‌مداری و پاسخ‌گویی

ماموریت ما:

نشریه

گالری

گواهی‌نامه‌ها

پروژه‌ها


بنیادکودک همواره می‌اندیشد که هیچ دانش‌آموز با استعدادی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و تلاش باز بماند